Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Viết Thịnh
Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1951
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nay là Thành phố Hưng Yên).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo đục.
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dialy.dhsphn.edu.vn//index.php?option=content&task=view&id=525; Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo