Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Trung Kiên
Ngày, tháng, năm sinh : 05/11/1939
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Âm nhạc
Giới tính : Nam
Quê quán : Vũ Trung, Kiến Xương, Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nghệ sĩ Nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin; Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn; Huy chương Vì sự nghiệp Nghiên cứu khoa học; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp nghệ thuật múa Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng; Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam; Huy chương danh dự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: Lý lịch do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo