Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Ánh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Ánh
Ngày, tháng, năm sinh : 05/05/1930
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ; Chiến sĩ thi đua Bộ Nông nghiệp.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.
close

Thông báo