Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Đoàn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Hữu Đoàn
Bí danh : Bùi Văn Đoàn
Ngày, tháng, năm sinh : 20/10/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Danh dự của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo