Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đinh Văn Thuận
Ngày, tháng, năm sinh : 18/09/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ nhiệt
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://sheer.hust.edu.vn/309
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo