Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Tế
Ngày, tháng, năm sinh : 07/08/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.vanhoahoc.vn/gioi-thieu/nhan-luc-trung-tam/387-pgsts-nguyen-xuan-te.html
close

Thông báo