Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Danh Lưu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Danh Lưu
Ngày, tháng, năm sinh : 28/08/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm