Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Kim Bảng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Kim Bảng
Ngày, tháng, năm sinh : 1952
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Lâm Thao, Phú Thọ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://vienngonnguhoc.gov.vn
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo