Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đình Áng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Đình Áng
Ngày, tháng, năm sinh : 16/03/1928
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004;
clinic of abortion go scraping of the uterus
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo