Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Kiều Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 18/04/1967
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Hồng Châu, Thường Tín, Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.hup.edu.vn/cacbomon/bmhptvdc/noidung/Lists/NghienCuuKhoaHoc/View_Detail.aspx?ItemID=2