Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hà Chu Chử

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hà Chu Chử
Ngày, tháng, năm sinh : 24/02/1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học,Công nghệ hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo