Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Xiển

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xiển
Ngày, tháng, năm sinh : 27/07/1907
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Thủy văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Hữu nghị của Liên Xô; Huân chương Copernic về Khoa học của Ba Lan; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married link married men who cheat
Nguồn tham khảo: Giáo sư Nguyễn Xiển cuộc đời và sự nghiệp. H- Hội Nhà văn, 2007; http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xi%E1%BB%83n
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo