Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Huế.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoahoc/chitiet/91- Ngô Anh
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo