Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Sâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Xuân Sâm
Ngày, tháng, năm sinh : 05/12/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công ngệ sinh học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Hà Nội
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sbft.hut.edu.vn/user/index.php?module=depart&action=detailNews&dpId=11&sdpId=79&tnId=15&language=vi
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo