Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cách

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Cách
Ngày, tháng, năm sinh : 20/09/1956
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: http://sbft.hut.edu.vn/user/index.php?module=depart&action=detailNews&dpId=15&sdpId=84&tnId=39&language=vi
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo