Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đinh Minh Diệm
Ngày, tháng, năm sinh : 08/08/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Quảng Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://scv.udn.vn/Dmdiem/
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo