Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vi Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Vi Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 03/08/1935
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Địa chất; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://vnu.edu.vn/20nam/?C1635/N3382/PGS.TS-Nguyen-Vi-Dan,-Khoa-dia-ly,-dHKHTN.htm; Sách Phó Giáo sư Việt Nam. Tập 1. H- Khoa học Xã hội, 2007.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo