Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Quang Phan
Ngày, tháng, năm sinh : 20/04/1945
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/pham-quang-phan__221350.html
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo