Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phan Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 28/03/1939
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Kỹ thuật viễn thông
Giới tính : Nam
Quê quán : Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Công đoàn Việt Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo