Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Xuân Bá
Ngày, tháng, năm sinh : 1953
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : Ninh Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/le-xuan-ba__221568.
close

Thông báo