Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Ma

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Văn Ma
Bí danh : Hoàng Ma, Hoàng Mai
Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1937
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Cao Bằng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Sách "Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam". H- Khoa học Xã hội, 2005.
close

Thông báo