Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Sâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trịnh Sâm
Ngày, tháng, năm sinh : 05/05/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Quảng Ngãi.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Sách "Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam". H- Khoa học Xã hội, 2005.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo