Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Công Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 1946
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/pham-cong-ha__221524.html
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo