Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tương Lai
Bí danh : Quế Lai
Ngày, tháng, năm sinh : 02/09/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Sách "Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam". H- Khoa học Xã hội, 2005.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo