Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhữ Thị Xuân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nhữ Thị Xuân
Ngày, tháng, năm sinh : 24/06/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý học,Trắc Địa
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://news.vnu.edu.vn/ttsk/Vietnamese/C1736/C2020/C2021/2007/04/N16119/?35
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo