Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thị Châu
Ngày, tháng, năm sinh : 13/11/1934
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã hương Long, thành phố Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married link married men who cheat
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1839/2007/10/N8459/?1
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo