Các tư liệu về  Giáo sư Đoàn Quỳnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Quỳnh
Ngày, tháng, năm sinh : 27/08/1933
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việ Nam. H - Khoa học Xã hội.