Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cao Huần

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Cao Huần
Ngày, tháng, năm sinh : 16/01/1952
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý tự nhiên
Giới tính : Nam
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://geogvnu.edu.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=48