Các tư liệu về  Phó Giáo sư Phan Văn Các

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Văn Các
Bí danh : Phác Can
Ngày, tháng, năm sinh : 11/03/1936
Học hàm : Phó Giáo sư
Chuyên ngành : Hán nôm
Giới tính : Nam
Quê quán : Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://vietrro.org.vn/tac-gia-tac-pham/tac-gia-viet-nam/148-pgpgs-phan-vn-cac.html
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo