Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Hữu Sách

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Hữu Sách
Ngày, tháng, năm sinh : 12/05/1941
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Dịch Diệp, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học Xã hội, 2004.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo