Các tư liệu về  Giáo sư Trần Đức Sắc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Đức Sắc
Bí danh : Văn Tân, Dương Minh, Cựu Kim Sơn...
Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1913
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, hạng Nhì; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004; Giáo sư Văn Tân, nhà hoạt động cách mạng, nhà văn hóa, nhà sử học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. H- Khoa học xã hội, 2013.
close

Thông báo