Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Quán

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Văn Quán
Ngày, tháng, năm sinh : 16/09/1934
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ussh.edu.vn/gs-ts-le-van-quan/539
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back