Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Công Hòe

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Công Hòe
Ngày, tháng, năm sinh : 13/03/1911
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước; Huân chương Varmeil của Viện Hàn lâm Y học Pháp; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo