Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Phạm Ngọc Sơn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Chu Phạm Ngọc Sơn
Ngày, tháng, năm sinh : 10/04/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Hưng Yên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương Cành cọ Hàn lâm Khoa học Pháp; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Kỹ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=6070