Các tư liệu về  Giáo sư Tạ Quang Bửu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Tạ Quang Bửu
Ngày, tháng, năm sinh : 23/07/1910
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (1996)
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.namdan.gov.vn/Chitiettintuc/tabid/10852/ArticleID/88349/tid/10802/Default.aspx
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo