Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hải Kế

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hải Kế
Ngày, tháng, năm sinh : 1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Cao Hải, Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khoalichsu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=53:nguyn-hi-k&catid=4:i-ng-can-b&Itemid=12
close

Thông báo