Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Lê Giang

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Lê Giang
Ngày, tháng, năm sinh : 10/01/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Aoan-le-giang&catid=59%3Abienche&Itemid=126&lang=vi
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo