Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Kế

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bá Kế
Ngày, tháng, năm sinh : 01/11/1936
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo