Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Xuân Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Chu Xuân Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 14/07/1941
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.chemvnu.edu.vn
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo