Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Huy Bằng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hà Huy Bằng
Ngày, tháng, năm sinh : 23/08/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.chemvnu.edu.vn/index.php?menu=detail&mid=19&nid=143.
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo