Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Xô

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thị Xô
Ngày, tháng, năm sinh : 21/12/1952
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://scv.udn.vn/dtviet/
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo