Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hữu Châu
Ngày, tháng, năm sinh : 1948
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trang web trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội: www.education.vnu.edu.vn
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo