Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đào Khắc An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Khắc An
Ngày, tháng, năm sinh : 1945
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Khoa học tự nhiên
Giới tính : Nam
Quê quán : Thụy Ứng, Đan Phượng, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng VIFOTEC (Đồng tác giả).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo