Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Văn Trừng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Thái Văn Trừng
Ngày, tháng, năm sinh : 17/11/1917
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Lâm nghiệp
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Cành cọ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ.
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
 
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.