Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Mai Ngọc Chừ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Mai Ngọc Chừ
Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1950
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học công bố trên website http://ussh.vnu.edu.vn/gs-ts-mai-ngoc-chu/452
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo