Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Triệu An

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Triệu An
Ngày, tháng, năm sinh : 16/03/1925
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : làng Lương Ngọc, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Hai; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo