Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thu Hương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thu Hương
Ngày, tháng, năm sinh : 03/05/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xã hội học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Khoa Xã hội học - 20 năm xây dựng và phát triển 1991-2000. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.